tisdag 21 augusti 2012


Temafredag då hela Solgården gjorde hvilor, eller kort och gott mobiler
 :) dagen startade med att eleverna samlades inne i sal 13 och vi pratade om vilka regler vi vill skall gälla på solgården och hur man skall vara mot varandra.
 Sedan fick eleverna se en kort information och inspirationsfilm. Efter det var det ut i naturen för att plocka rönnbär.
Efter lunch monterade alla elever som var i skolan denna dagen sina rönnbär på en tunn nylontråd tillsammans med lite färgglada dekorationer.
 Resultatet blev fantastiskt häftigt och vackert. Alla barnens trådar hålls upp av ringar och symboliken är slående. Ringarna gjordes ju av oss pedagoger och symboliserar således pedagogerna som samlar och håller upp eleverna. Visst blev de fina?

Historien bakom hvilorna är också intressant. Den kommer både från sydamerikas indianer och våra egna samer. nämligen så sades det att hvilan skall hänga i taknocken på stugan och så länge den är lugn och stilla är allt gott. Men om hvilan börjar gunga och kränga då skall man genast tystna och lugna sig för då är det osaliga andar eller annat ont i faggorna och de vill man då rakt inte locka nära sig. Man kan förstå att det här delvis är historier som föräldrar berättat för sina barn för att få dem att hålla sig lugna inomhus. då hvilan naturligtvis borde påverkas av luftstömmar både från stugans spis eller eldstad men också från luftstömmarna av yviga rörelser från tex barn eller vuxna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du lämnar ett meddelande, tänk på att använda vänliga ord.